Førerkort klasse B

Nydalen og Bjølsen trafikkskoler

Førerkort klasse B

Dagens føreropplæring er inndelt i følgende fire trinn:
Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

          Alle under 25 år må delta på trafikalt grunnkurs. Kurset må gjennomføres før man kan begynne øvingskjøring, både privat og ved en trafikkskole. Kurset er i alt på 14 undervisningstimer og går over 4 dager. 4 timer omhandler førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke (førstehjelpskurs).

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
          Trinn 2 dreier seg hovedsaklig om å være i stand til å manøvrere kjøretøyet rent teknisk- bruk av gir, pedaler og rattbruk.  Målet er at eleven skal bli så trygg på dette, at oppmerksomheten kan flyttes fra kjøretøyet til det trafikale. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal del
          Her skal eleven lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Vi nevner vikeplikt-plassering-samhandling - feltskifte - rundkjøring  -farsøkningsfelt. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.
På slutten av dette kommer sikkerhetskurs på bane (glattkjøring).Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime for å avdekke om målet er nådd, før man kan gå videre til trinn 4.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
          Her gjennomførers sikkerhetskurs på vei (landevei), kurset er på 13 timer.

VIKTIG. Sikkerhetskurs på øvingsbane og vei kommer på slutten av opplæringen. Ordinære kjøretimer skal gjennomførers først. Dette er i tråd med læreplanen og til det beste for deg som elev.

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo